Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
9 tháng trước
Đại Học
Công ty May Thái Tuấn tuyển dụng Nhân viên kinh doanh đồng phục (Từ 5 triệu đến 7 triệu)+ Phụ cấp+ Hoa hồng+ Thưởng. (8-20 triệu)
9 tháng trước
Tốt nghiệp trung cấp trở lên.
9 tháng trước
Trung cấp trở lên