Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
1 năm trước
Trung cấp trở lên
1 năm trước
TC, CĐ, ĐH chuyên ngành, Điện/ điện tử/ cơ khí