Địa chỉ: Điện thoại:

Việc làm mới nhất

Việc làm xem nhiều

Công Ty TNHH CE LINK Việt Nam Tuyển Dụng 13 Vị Trí Thỏa thuận tùy vị trí Tùy vị trí 13-05-2022 1488
Công Ty TNHH Vina Dae-A Thông Báo Tuyển Dụng Tháng 6 Lương thưởng hấp dẫn Tùy vị trí 31-05-2022 1401

Trình độ: Tùy vị trí
Ngày nhận hồ sơ: Theo Kế hoạch ở trên
Kinh nghiệm: Tùy vị trí
Loại công việc: Nhiều vị trí
Mức lương: Thỏa thuận
Nơi làm: TT Yên Lạc - huyện Yên Lạc - tỉnh Vĩnh Phúc

UBND huyện Yên Lạc ban hành kế hoạch xét tuyển giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ để tạo nguồn xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên của huyện Yên Lạc năm 2022.
2. Yêu cầu
– Việc tuyển dụng thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ và quy định pháp luật hiện hành.
– Bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, có cạnh tranh.
– Người được tuyển dụng phải có trình độ chuyên môn theo đúng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và vị trí cần tuyển, trong chỉ tiêu số lượng người làm việc đã được cấp có thẩm quyền giao.
II. CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu.
2. Vị trí việc làm, cơ cấu tuyển dụng
2.1. Giáo viên Mầm non hạng III: 01 chỉ tiêu.
2.2. Giáo viên Tiểu học hạng III: 06 chỉ tiêu cụ thể
– Giáo viên Văn hóa tiểu học: 04 chỉ tiêu;
– Giáo viên Tiếng Anh: 02 chỉ tiêu;
2.3. Giáo viên Trung học cơ sở hạng III: 06 chỉ tiêu cụ thể
– Giáo viên Toán: 01 chỉ tiêu;
– Giáo viên Ngữ văn: 02 chỉ tiêu;
– Giáo viên Vật lý: 01 chỉ tiêu;
– Giáo viên Địa lý: 01 chỉ tiêu;
– Giáo viên Lịch sử: 01 chỉ tiêu;
2.4. Giáo viên Trung học phổ thông hạng III: 01 chỉ tiêu cụ thể
– Giáo viên Toán: 01 chỉ tiêu.
(Có biểu chỉ tiêu, cơ cấu và mô tả vị trí việc làm tuyển dụng kèm theo)
3. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện
3.1. Tiêu chuẩn, điều kiện chung
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Có Phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ kèm theo;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
– Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ được giao.
3.2. Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể
Đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Cụ thể:
3.2.1. Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật thuộc ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng, có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển (tối đa đến 30 tuổi) và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:
a) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học) và khoa học xã hội (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ) trong thời gian học ở trung học phổ thông;
b) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học – kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học;
c) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lym-pích thuộc một trong các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Cơ học, Tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.
3.2.2. Người có trình độ thạc sĩ thuộc ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển (tối đa đến 30 tuổi) và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:
a) Đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm a hoặc điểm b hoặc điểm c khoản 3.2.1 mục 3.2 của Kế hoạch này;
b) Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.
3.2.3. Người có trình độ tiến sĩ thuộc ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng trong độ tuổi theo quy định tại Điều 23 Nghị định số
40/2014/NĐ-CP của Chính phủ tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển (dưới 35 tuổi) và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại điểm a và điểm b khoản 3.2.2 mục 3.2 của Kế hoạch này.
3.3. Những trường hợp sau đây không được đăng ký dự tuyển
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án; quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. HỒ SƠ, LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm
– 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ;
– Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp và bảng điểmtrình độ đào tạo đại học, thạc sĩ,tiến sĩvà chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (nếu có); các quyết định công nhận thành tích học tập, bằng khen, giấy chứng nhận danh hiệu liên quan. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng, dịch thuật ra tiếng Việt và được Cục Quản lí chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.
Trường hợp trên bảng điểm không ghi kết quả xếp loại rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học thì phải có giấy xác nhận của nhà trường.
– Bản sao Giấy khai sinh; Sơ yếu lí lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, có dán ảnh và đóng dấu giáp lai; Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (có giá trị trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm xét tuyển).
– 03 ảnh màu 4cm x 6cm được chụp trong vòng 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển và ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh của người đăng ký dự tuyển ở mặt sau ảnh.
– 03 phong bì có dán tem ghi rõ họ và tên, địa chỉ liên hệ và số điện thoại của người đăng ký dự tuyển.
(Hồ sơ đăng ký dự tuyển đựng trong túi bằng bìa cứng cỡ 24 cm x 32 cm có ghi danh mục các giấy tờ nộp và địa chỉ, số điện thoại cần liên hệ)
Lưu ý: Người đăng ký dự tuyển phải kê khai đúng, đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trong Phiếu đăng ký dự tuyển của mình; trường hợp khai không đúng thông tin, giả mạo văn bằng, chứng chỉ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và hủy bỏ kết quả thi; trường hợp đã có quyết định tuyển dụng viên chức sẽ bị hủy bỏ quyết định tuyển dụng. UBND huyện sẽ thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử của UBND huyệnvà không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
2. Lệ phí dự tuyển
Không thu lệ phí tuyển dụng đối với thí sinh dự tuyển.
3. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển
Người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính về Phòng GD&ĐThuyện Yên Lạc (địa chỉ: Thị trấn Yên Lạc,huyệnYên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, số điện thoại: 0211.3836.457).
IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG
1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
2. Nội dung xét tuyển
a) Xét kết quả học tập, thành tích, hồ sơ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí cần tuyển.
b) Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
– Thời gian phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh có không quá 15 phút chuẩn bị).
– Thang điểm: 100 điểm.
– Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
3. Xác định người trúng tuyển
a) Người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau:
– Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;
– Có số điểm phỏng vấn cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm học tập toàn khóa cao hơn được tuyển dụng; trường hợp vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND huyện quyết định người trúng tuyển.
c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển giáo viên không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
4. Chính sách đối với người trúng tuyển
a) Chế độ tập sự:
Người trúng tuyển phải thực hiện chế độ tập sự trong thời gian 06 tháng,trong thời gian tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp tăng thêm theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ.
b) Chế độ chính sách khác:
Thực hiện theo quy định của Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về một số chính sách đặc thù xây dựng đội ngũ trí thức và thu hút trọng dụng người có tài năng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 và các quy định hiện hành.
5. Ký kết hợp đồng làm việc và nhận việc
Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
V. TRÌNH TỰ, THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Thông báo tuyển dụng công khai trên Báo Vĩnh Phúc (03 số báo liên tiếp), Cổng thông tin giao tiếp điện tử huyện tại địa chỉ: yenlac.vinhphuc.gov.vn và niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện, Phòng GD&ĐT huyện từ ngày 12/9/2022.
2. Tiếp nhận hồ sơ và Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 12/9/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 11/10/2022 vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. (Trường hợp thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu chính, thời gian tiếp nhận tính theo dấu bưu điện).
3. Thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ tới người đăng ký dự tuyển: Chậm nhất ngày 19/10/2022.
4. Tổ chức phỏng vấn: Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ.
5. Thời gian thực hiện các nội dung khác: Hội đồng sẽ thông báo cụ thể sau tới các thí sinh.
6. Quyết định tuyển dụng:
a) Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định tuyển dụng viên chức: Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt kết quả tuyển dụng.
b) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, người trúng tuyển phải đến UBND huyệnnhận việc. Trường hợp người được tuyển dụng có lý do chính đáng mà không thể đến nhận việc thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn nêu trên gửi UBND huyện. Thời gian gia hạn không quá 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn nhận việc; đối với người học tập, sinh sống, làm việc tại nước ngoài thì thời gian gia hạn không quá 45 ngày.
c) Người trúng tuyển không đến nhận việc sau thời hạn quy định thì Chủ tịch UBND huyện ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyển dụng và có thể tuyển dụng người có kết quả xét tuyển liền kề.
VI. KINH PHÍ TUYỂN DỤNG
Kinh phí tuyển dụng chi từ nguồn ngân sách nhà nước
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
– Là cơ quan Thường trực của Hội đồng tuyển dụng, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện quy trình tuyển dụng và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng nội dung, thời gian của Kế hoạch này đảm bảo việc xét tuyển nghiêm túc, công bằng, chất lượng và đúng quy chế.
– Chủ trì xây dựng danh mục nội dung phỏng vấn; phối hợp tham mưu thành lập Ban kiểm tra sát hạch;
– Phối hợp với các cơ quan chức năng thông báo và niêm yết công khai kế hoạch, số lượng, cơ cấu, điều kiện, thời gian xét tuyển, công khai mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển, tài liệu ôn phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tiếp nhận Phiếu đăng ký và hồ sơ dự tuyển;tiếp nhận hồ sơ trúng tuyển, hồ sơ viên chức của thí sinh trúng tuyển.
– Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch dự trù kinh phí tổ chức xét tuyển trình UBND huyện phê duyệt; quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được cấp và thanh quyết toán theo quy định.
– Phối hợp với phòng Nội vụ kịp thời xin ý kiến UBND huyện báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ về những vấn đề phát sinh trong quá trình tuyển dụng; tham mưu quy trình thực hiện tuyển dụng, chịu trách nhiệm phân công công tác cho giáo viên trúng tuyển theo quy định.
– Tham mưu ban hành quyết định tuyển dụng viên chức, chịu trách nhiệm phân công công tác cho giáo viên trúng tuyển theo quy định.
– Chuẩn bị đầy đủ điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ Hội đồng tuyển dụng.
2. Phòng Nội vụ huyện
– Tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng, Ban Giám sát. Tham mưu Hội đồng tuyển dụng thành lập Ban kiểm tra hồ sơ đăng ký dự tuyển, Ban kiểm tra sát hạch.
– Tham mưu UBND huyện Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng, các Ban, Tổ giúp việc của Hội đồng tuyển dụng.
– Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo trong các nội dung khác liên quan đến công tác tuyển dụng giáo viên theo chỉ đạo của UBND huyện.
3. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện
– Căn cứ đề xuất của Hội đồng tuyển dụng giáo viên, tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện quyết định cấp kinh phí tổ chức thi tuyển cho Hội đồng tuyển dụng đảm bảo đúng quy định.
4. Thanh tra huyện
Tham gia giám sát và phối hợp thực hiện các nội dung có liên quan trong công tác tuyển dụng trên địa bàn huyện theo quy định.
5. Các cơ quan, đơn vị liên quan
Có trách nhiệm phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hội đồng tuyển dụng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, thí sinh phản ánh về Thường trực Hội đồng tuyển dụng (Phòng GD&ĐThuyện điện thoại 02113.836.457) để báo cáo UBND huyện xem xét, giải quyết.

Nguồn tin: pgdyenlac.vinhphuc.edu.vn

Loading

Cách thức nộp hồ sơ Địa chỉ: TT Yên Lạc - huyện Yên Lạc - tỉnh Vĩnh Phúc Điện thoại: 02113.836.457) Email: pgdyenlac@vinhphuc.edu.vn
Hoặc click nút bên dưới để nộp hồ sơ

Việc làm lương cao

LCB + Phụ cấp chuyên cần, xăng xe, nhà ở + tăng ca
2 năm trước