Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
2 năm trước
Trung cấp trở lên ngành điện công nghiệp trở lên