Công ty TNHH Vikore Phú Thọ Mã số thuế: Địa chỉ: Điện thoại: