Công ty TNHH Thương mại & Phát triển tổng hợp Nam Cường Mã số thuế: Địa chỉ: Điện thoại: