Công ty TNHH Thương mại Khánh Hà Mã số thuế: Địa chỉ: Điện thoại: