Công ty TNHH thực phẩm Nadisa Mã số thuế: Địa chỉ: Điện thoại: