Công ty TNHH Công nghệ Điện tử H&T Mã số thuế: Địa chỉ: Điện thoại: