Công ty Dịch vụ Mobifone Mã số thuế: Địa chỉ: Điện thoại: