CÔNG TY CỔ PHẦN GREATING FORTUNE CONTAINER VIỆT NAM Mã số thuế: Địa chỉ: Điện thoại: