Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DNH Mã số thuế: Địa chỉ: Điện thoại: