Vui lòng liên hệ Admin để cập nhật thông tin công ty

Việc làm mới nhất

Việc làm xem nhiều

Công Ty TNHH CE LINK Việt Nam Tuyển Dụng 13 Vị Trí Thỏa thuận tùy vị trí Tùy vị trí 13-05-2022 1484
Công Ty TNHH Vina Dae-A Thông Báo Tuyển Dụng Tháng 6 Lương thưởng hấp dẫn Tùy vị trí 31-05-2022 1401

Trình độ: Không
Ngày nhận hồ sơ: Không
Kinh nghiệm: Không
Loại công việc: Không
Mức lương: Không
Nơi làm: Không

Có được gộp quá trình đóng Bảo hiểm thất nghiệp theo số Bảo hiểm xã hội cũ và sổ mới không ?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Tại Tiết 2.1, Khoản 2, Điều 46 :
Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế quy định cấp lại sổ bảo hiểm xã hội cho người đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần còn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng.
NLĐ nếu khi hưởng bảo hiểm xã hội một lần mà chưa hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ in lại tờ bìa sổ bảo hiểm xã hội và tờ rời bảo lưu quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho NLĐ. Sau đó NLĐ cầm tờ bìa và tờ rời đó cùng với sổ bảo hiểm xã hội mới ra cơ quan bảo hiểm xã hội để làm thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội.
Theo quy định tại Điều 27 Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26.6.2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định thực hiện gộp sổ bảo hiểm xã hội, thành phần hồ sơ gộp sổ gồm:
– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS);
– Các sổ bảo hiểm xã hội đề nghị gộp (nếu có);
Theo Điểm c, Khoản 1, Điều 31 Công văn số 2089/VBHN-BHXH ngày 26.6.2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định: Các trường hợp cấp lại, gộp sổ, điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng bảo hiểm xã hội: kê khai hồ sơ theo quy định tại Điều 27 và nộp hồ sơ như sau:
– Người đang làm việc nộp cho đơn vị nơi đang làm việc hoặc nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội;
– Người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc đã được giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đề nghị cấp lại, điều chỉnh nội dung trên sổ bảo hiểm xã hội, nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội trên toàn quốc.
Theo Khoản 2, Điều 46 :
Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26.6.2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trường hợp một người có từ 2 sổ bảo hiểm xã hội trở lên đề nghị gộp sổ bảo hiểm xã hội, cán bộ Phòng/Tổ cấp sổ, thẻ thực hiện kiểm tra, đối chiếu nội dung đã ghi trên các sổ bảo hiểm xã hội và cơ sở dữ liệu; lập danh sách đề nghị gộp sổ bảo hiểm xã hội (Mẫu C18-TS) chuyển cán bộ Phòng/Tổ quản lý thu thực hiện:
Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội trên các sổ bảo hiểm xã hội không trùng nhau: Thực hiện gộp quá trình đóng bảo hiểm xã hội của các sổ bảo hiểm xã hội trên cơ sở dữ liệu; hủy mã số sổ bảo hiểm xã hội đã gộp.
Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội trên các sổ bảo hiểm xã hội trùng nhau: Lập Quyết định hoàn trả (Mẫu C16-TS) để hoàn trả cho người lao động theo quy định tại Tiết b, Điểm 3.3, Khoản 3, Điều 43.
Theo: Công đoàn Việt Nam

Loading

Cách thức nộp hồ sơ Địa chỉ: Không Điện thoại: Không Email: Không
Hoặc click nút bên dưới để nộp hồ sơ