Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
2 năm trước
Nam, tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật
2 năm trước
TN TC, CĐ (Tùy vị trí)